Stryp inte kontakterna med Ryssland

De europeiska sanktionerna mot Ryssland saknar motstycke och flera av de fattade besluten har välkomnats som efterlängtade åtgärder som många demokratiaktivister väntat på i flera års tid. Det är bra att Europa tar ställning emot kriget och äntligen börjar använda ekonomiska sanktioner mot den ryska eliten på allvar, men de införda sanktionerna riskerar också att omöjliggöra verksamhet som på sikt kan leda till en demokratisk utveckling i Ryssland och riskerar att isolera det ryska folket på ett sätt som inte gynnar någon.

Mörkt år för den ryska demokratirörelsen

Året började med fängslandet av Navalnyj och slutade med nedstängningen av Memorial. 2021 var ett mörkt år för det ryska civilsamhället och inget talar för att 2022 kommer erbjuda en ljusning.

Politkovskajas gärning lever vidare

För 15 år sedan i dag sköts den ryska undersökande journalisten Anna Politkovskaja ihjäl i hissen i sitt hyreshus i Moskva. Samtidigt löper nu preskriptionstiden för brottet ut och den som beställde mordet på den modiga journalisten går fri.

Semjon Simonov

Borde varit friande dom mot Simonov

I måndags dömdes den ryske människorättsförsvararen Semjon Simonov till 250 timmars samhällstjänst för att ha brutit mot den starkt kritiserade ryska agentlagstiftningen. Domen följer efter…

Foto: Vera Olejnikova

Oacceptabel dom mot Sjevtjenko

MARIA HAMBERG. Den ryska demokratiaktivisten Anastasija Sjevtjenko dömdes i går till fyra års villkorlig dom enligt lagen om oönskade organisationer. Hennes enda brott är att hon har utövat sin rätt till yttrande- och föreningsfrihet.

Ingusjiens förbisedda människorättsfråga

JANETTA AKHILGOVA. Den ryska delrepubliken Ingusjien i Norra Kaukasus är den minsta och den fattigaste av de ryska regionerna. Det ingusjiska folket har fått utstå…

11 år efter mordet på Natalja Estemirova: Mycket utsatt situation för det tjetjenska civilsamhället

Tjetjenien är en mycket speciell del av Ryssland. Dess strävan efter självständighet efter Sovjetunionens fall lyckades inte uppnå det önskade resultatet: republiken kvarstod som en…

Minskande utrymme för det ryska civilsamhället

När de ryska myndigheterna våren 2012, efter att Vladimir Putin återigen hade svurits in som president, lade fram förslaget till en lag om ”utländska agenter”…

Samtal om Kaukasus i Stockholm nästa vecka

Nästa vecka uppmärksammas de två nordkauaksiska republikerna Tjetjenien och Dagestan i Stockholm vid en Kaukasuskväll arrangerad av Östgruppen. Det är kvällen den 24:e januari som Östgruppen…

Fortsatt förföljelse av krimtatarer

Allt sedan den ryska ockupationen för två år sedan har många företrädare för det krimtatariska folket vägrat erkänna Krim som ryskt territorium och har drabbats hårt…