Ales Bjaljatski dömd till fängelse

Idag föll domen mot Belarus (Vitrysslands) främste människorättsförsvarare, Ales Bjaljatski. Han döms till fyra och ett halvt års fängelse jämte konfiskering av egendom. Det senare innebär bland annat att Bjaljatskis organisation Vjasna mister sina kontorslokaler, eftersom de är belägna i en lägenhet som formellt är skriven på honom.

Vi som har följt rättegången har kunnat se ytterligare en tydlig illustration till hur farsartat rättsprocesser bedrivs i dagens Belarus. Åklagarsidans så kallade bevis har effektivt smulats sönder av Bjaljatskis försvarsadvokat, och utredningsarbetet har uppenbarligen präglats av total brist på professionalism. Men det tragiska är ju att detta inte spelar någon roll när det är andra faktorer än juridiska som styr domstolens beslut.

Inför offentliggörandet av domen hade över hundra personer samlats runt domstolsbyggnaden. Många kom för att visa sin solidaritet med Ales Bjaljatski. Många kommer också att fortsätta kampen för att få honom frisläppt ur fängelset.

Här finns också en väsentlig roll att spela för omvärlden, inte minst för Sveriges regering. Trycket mot Lukasjenkas förtryckarregim måste öka ytterligare. Östgruppen uppmanar idag i ett pressmeddelande den svenska regeringen att kalla upp Belarus ambassadör i Stockholm till UD och framföra en skarp protest. Carl Bildt bör offentligt fördöma domen i tydliga ordalag, och regeringen bör också aktivt verka för att de personer som bär ansvar för rättsprocessen mot Bjaljatski snarast förs upp på EU:s sanktionslista.