Ännu ett fuskval i Belarus

Dagen efter de lokala valen i Belarus (Vitryssland) presenterade den oberoende koalitionen ”Människorättsförsvarare för fria val” slutsatserna av sin valövervakning.

Föga förvånande konstaterade de att ännu ett fuskval gått av stapeln. Under de veckor som föregått valdagen har det regelbundet strömmat in rapporter om manipulationer och brott mot vallagstiftningen. Oberoende kandidater har motverkats och trakasserats, tillsättandet av lokala valkommissioner har skett med odemokratiska medel, valmanifest har censurerats etc.

Ett av de mer tragikomiska exemplen stod att finna i Mahiljous län, där de lokala myndigheterna redan den 28 december 2009 på sin officiella hemsida publicerade en artikel om indelningen av länets lokala valkretsar och om vem som blivit vald till ordförande i länets valkommission. Först en månad senare presenterade den centrala valkommissionen hur valet och processen med att utse de lokala valkommissionerna skulle gå till. När människorättsorganisationer uppmärksammade historien togs artikeln raskt bort från hemsidan…

Annars är alltjämt ett av de största problemen själva rösträkningen. Det är i praktiken omöjligt för valövervakare att utöva någon kontroll, eftersom det enda de tillåts se är rösträknarnas ryggar.

Inför valet genomfördes några förändringar i den belarusiska vallagstiftningen, med det uttalade syftet att bidra till öppnare och mer demokratiska val. Dessa förändringar var dock marginella och har dessutom inte åtföljts i någon imponerande utsträckning. Nyordningen med att resultatet från röstandet under valdagen skulle redovisas separat från den ökända förtidsröstningen (som misstänks spela en central roll för att underlätta valfusket) har till exempel bara slagit igenom i hälften av de vallokaler som bevakats.

Den centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna är däremot nöjd och ser inte någon anledning att initiera några ytterligare förändringar i vallagen. Det är inte heller särskilt förvånande, men väldigt oroväckande. Inte minst med tanke på att det om knappt ett år är dags för presidentval i Belarus. Då står helt andra värden på spel.