Återigen nekad visum till Belarus

Det blir inget besök i Belarus (Vitryssland) den här gången heller. Belarusiska ambassaden i Stockholm har beslutat att avslå min visumansökan. Den enda förklaringen som gavs av konsuln var att jag ”nog själv förstår varför”.

Och ja, helt förvånande är det ju inte. För det är så diktaturen Belarus reagerar på offentlig kritik, något som jag ganska ofta uttrycker gentemot landets regim. Senast har frågan om att frånta Belarus värdskapet för ishockey-VM 2014 på grund av den drastiskt försämrade människorättssituationen i landet och Telia Soneras stöd till den belarusiska säkerhetstjänsten varit föremål för massmedial uppmärksamhet i Sverige och vi i Östgruppen har deltagit aktivt i dessa diskussioner.

Den belarusiska regimen försöker ibland ge sken av att man visst respekterar de mänskliga rättigheterna och att den internationella kritiken är orättvis. Genom straffåtgärder som den här visar man dock upp sitt rätta ansikte och gör tydligt att man inte tål ett av de mest fundamentala inslagen i ett demokratiskt samhälle, rätten att yttra sina åsikter offentligt utan att drabbas av repressalier. I mitt fall är inte konsekvenserna så allvarliga, även om jag naturligtvis  gärna vill kunna resa in i Belarus. Betydligt värre är det för våra vänner i den belarusiska demokratirörelsen som regelbundet kastas i fängelse eller misshandlas för sina åsikters skull.