Avskedad för politiskt engagemang – av svenskt företag

Julia Stepanova

Det svenska företaget Scandinavian & UK Machines – med säte i Malmö – har avskedat en av sina medarbetare i Belarus (Vitryssland), Julia Stepanova. Orsaken uppges vara Stepanovas politiska engagemang i en regimkritisk organisation. Läs mer i Östgruppens pressmeddelande!