”Belarus” mer korrekt än ”USA”, enligt UD

Benämningen ”Belarus” tycks ha fått ett nytt genombrott i och med att Svetlana Aleksijevitj utsågs till nobelpristagare i litteratur tidigare i höst.

Språkrådet har gjort en ny prövning och kommit fram till att frågan främst är av politisk natur, vilket rimligen innebär att den åtminstone delvis hör hemma på utrikesdepartementet.

UD:s rättesnöre i sammanhanget utgörs av den regelbundet utkommande Utrikes namnbok, där bland annat landsbenämningar anges. I den senaste utgåvan togs faktiskt Belarus med för första gången, ackompanjerat av en kommentar om att namnformen används i icke-officiella sammanhang.

vitryssland utrikes namnbok

Värt att notera är hur vissa andra länders namn anges i denna officiella UD-publikation. Den som letar efter det land som många på svenska benämner med dess inhemska namn (endonym på fackspråk) ”USA” gör det till exempel förgäves. Landet heter ”Förenta staterna” eller ”Amerikas förenta stater”. ”USA” nämns inte överhuvudtaget!

Tji USA

förenta staterna

Vilken slutsats ska man dra av detta? Jo, rimligen att endonymen Belarus i UD:s ögon är mer korrekt än endonymen USA. Och samtidigt att det inte finns något hinder för att trots detta aktivt använda båda dessa endonymer i svenska språket.