Belarus struntar i FN

Att de mänskliga rättigheterna regelbundet kränks i Belarus (Vitryssland) är ingen nyhet. Men det öppna förakt som regimen visar mot FN och dess människorättsmekanismer är likväl upprörande.

Igår presenterade våra belarusiska vänner i Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén en skuggrapport till FN om efterlevnaden av FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Oftast fungerar en sådan rapport som en granskning av den officiella rapport som staten är skyldig att inkomma med vart fjärde år.

Den belarusiska regimen struntar dock sedan länge i detta åtagande. Senaste rapporten till FN lämnades 1997.

Skuggrapporten följer FN-konventionen och redovisar för varje paragraf vilka problem och brister som förekommer i Belarus.

I rapporten framkommer att den belarusiska regimen gör sig skyldig till omfattande och systematiska människorättsbrott. Dessutom ignoreras regelbundet de konkreta beslut som fattas av FN:s människorättskommitté efter klagomål från medborgare som anser sig ha fått sina rättigheter kränkta.

Ett aktuellt exempel rör ett rättsfall gällande två dödsdömda fångar. Trots att dödsdomarna anmälts till och registrerats hos FN:s människorättskommitté för bedömning – vilket enligt FN:s regelverk innebär att inga vidare åtgärder får vidtas förrän kommittén kommit med sitt utlåtande – avrättades de båda fångarna i mars i år.

Östgruppen uppmanar idag Sveriges regering att reagera på Belarus ignorans av FN:s regelverk. Vi anser också att regimens agerande bör få konsekvenser för EU:s fortsatta Belaruspolitik.