Belarusiska ambassaden kallade på polis – förgäves

Östgruppen genomförde idag en manifestation utanför Belarus ambassad till stöd för Ales Bjaljatski, tillsammans med Civil Rights Defenders, Amnesty Internationals svenska sektion, Svenska Freds och SILC. Appelltal hölls och de närvarande höll upp porträtt på Ales Bjaljatski.

Uppenbarligen uppskattades inte manifestationen av ambassadens personal, som kallade på polis för att få stopp på aktionen. Anländande polis konstaterade dock att aktionen genomfördes fredligt och såg därför ingen anledning att ingripa.

I samband med manifestationen överlämnade Östgruppen och Civil Rights Defenders ett brev till Belarus ambassadör, där vi kräver att Ales Bjaljatski släpps fri.

Läs brevet här: Letter to Ambassador Grinkevich Nov 25, 2011