Belarusvän ersätts av Belarusvän

Birgitta Ohlsson har utsetts till ny EU-minister. Beskedet är glädjande för oss som är engagerade för ett demokratiskt Belarus (Vitryssland). Precis som sin företrädare Cecilia Malmström har Birgitta Ohlsson vid flera tillfällen stöttat den belarusiska demokratirörelsen, bland annat genom att ansluta sig till kampanjen mot paragraf 193, lagen som inskränker föreningsfriheten i Belarus. Och genom att försvara Radio Swedens radiosändningar på belarusiska.

Hon hör för övrigt också till dem som tagit aktiv ställning för att byta namn från ”Vitryssland” till ”Belarus”. Nu kan vi alltså konstatera att denna åsikt finns tydligt representerad i regeringen, vilket inger ytterligare hopp!

DN, DN2, SvD, AB