Bjuder EU in Lukasjenka till toppmöte?

Tiekas Latvijas un Krievijas ārlietu ministriju pārstāvji
Andrejs Pildegovics, statssekreterare vid lettiska UD

Det lettiska utrikesdepartementets statssekreterare Andrejs Pildegovics framträdde i fredags på en presskonferens i Minsk. Som representant för det lettiska ordförandeskapet i EU meddelade han att EU under våren planerar att ompröva sina sanktioner gentemot Belarus. Han uppgav också att EU i dagsläget betraktar tre personer som politiska fångar i Belarus (Mikola Statkevitj, Ihar Alinevitj och Mikalaj Dziadok). Pildegovics uttryckte dessutom en förhoppning om att Belarus skulle kunna representeras på allra högsta nivå (det vill säga av president Lukasjenka) vid Östliga partnerskapets toppmöte i Riga i maj.

De lettiska uttalandena är anmärkningsvärda med tanke på dels att belarusiska människorättsförsvarare i enlighet med omsorgsfullt utarbetade kriterier idag betraktar sex personer som politiska fångar (utöver ovan nämnda även Jauhen Vaskovitj, Artsiom Prakapenka och Jury Rubtsou), dels att en lindring av sanktionerna från EU:s sida tidigare villkorats med såväl frisläppande och rehabilitering av samtliga politiska fångar som systematiska demokratiseringsreformer, villkor som inte uppfyllts av den belarusiska regimen.

eu luka
Snart välkomnad till EU igen?

Frågan är förstås hur förankrad den lettiska hållningen är med övriga medlemsstater i EU. Sverige säger sig ju officiellt vilja värna de mänskliga rättigheterna genom sin utrikespolitik. Om den ambitionen ska vara trovärdig så kan man inte blunda för Lukasjenkas människorättsbrott. Således bör man aktivt motsätta sig den uppmjukade linje som Lettland förespråkar.