Bo Löfvendahls dubbelfel om Belarus

belarus skärmklipp
Belarus har blivit etablerat som alternativ till Vitryssland

I SvD:s språkspalt kommenterar Bo Löfvendahl det faktum att benämningen Belarus inte inkluderats i den nyutgivna upplagan av Svenska Akademiens ordlista. Han gör det med utgångspunkt i två påståenden som båda är felaktiga.

För det första hävdar Löfvendahl att ”både Språkrådet och nätverket Mediespråksgruppen har avvisat dem”. Men när Språkrådet härom året tog upp frågan om Vitryssland och Belarus inom ramen för sin offentliga rådgivningsverksamhet konstaterade man tvärtom att det finns ”skäl att tro att båda namnformerna kommer att förekomma parallellt i språkbruket”, varpå man gav konkreta råd om hur avledningar till ordet Belarus bör hanteras.

Löfvendahl refererar vidare till de argument som förespråkare av Belarus anfört till stöd för sin sak. Han skriver därvid: ”…argumentet var framför allt att Belarus är det vitryska namnet på landet”. Men här har han fel igen.

Kritiken mot Vitryssland handlar inte om ett principiellt ställningstagande mot så kallade exonymer, det vill säga försvenskade namn på länder och platser som inte överensstämmer med de namn som används på platserna i fråga (endonymer). Problemet här är att just exonymen Vitryssland är olycklig eftersom den är missvisande såväl geografiskt som historiskt, ofta leder till förväxling och dessutom uppfattas som nedsättande av många belarusier i Sverige.

Detta informerade jag för övrigt Bo Löfvendahl om redan för två år sedan, när han i samma språkspalt argumenterade mot Belarus. Desto tråkigare att han medvetet fortsätter sprida denna vanföreställning.

Löfvendahl skriver dessutom att Belarus ”inte slagit igenom annat än hos enstaka skribenter”. Också detta påstående kan på goda grunder ifrågasättas. Självklart är Vitryssland den variant som dominerar, men det råder ingen tvekan om att Belarus också har etablerat sig, vilket alltså även Språkrådet uppmärksammat.

Belarus och Vitryssland förekommer i offentliga sammanhang idag främst inom tre områden: sport, kultur och samhällsdebatt. I sportens värld är Vitryssland alltjämt helt dominerande, men på de övriga områdena är situationen annorlunda, med en tydlig dominans för Belarus bland de personer som själva är aktivt intresserade av landet och därmed också förstår vad namnfrågan handlar om.

Belarus används sålunda aktivt av politiker och organisationer som driver Belarusfrågor, liksom av författare och journalister med kunskap om landet, inklusive Svenska PEN och Författarförbundet. Det används av UD, SIDA och Svenska institutet, och fördes till och med in i den senaste versionen av UD:s Utrikes namnbok.

Också i de stora massmediernas redaktionella texter blir Belarus vanligare, här två exempel från DN respektive Sveriges Radios hemsida.

Det är förstås beklagligt att Svenska Akademien inte noterat denna utveckling, varför den nya upplagan av SAOL i detta avseende är inaktuell redan när den ges ut. Men min gissning är att användningen av Belarus kommer att fortsätta öka i alla fall, och att det ses som självklart att inkludera det i nästa SAOL.

I ett kort efterord till min bok Bruksanvisning för diktatorer, som kom ut i höstas, motiverade jag varför jag föredrar Belarus framför Vitryssland. Hela detta efterord kan läsas här:
Belarusbloggen: Zlatan är Zlatan – Belarus är Belarus