Diktaturkramare i Europarådet

rigoni
Andrea Rigoni

Den italienske politikern Andrea Rigoni är så kallad Belarusrapportör i Europarådets parlamentariska församling (PACE). I den egenskapen tog han nyligen initiativ till ett rundabordssamtal i Minsk om hur valprocessen i Belarus skulle kunna reformeras och förbättras.

De politiska valen i Belarus präglas som bekant av valfusk, och inte ett enda val sedan 1994 har godkänts av oberoende internationella observatörer. Det senaste presidentvalet i höstas var inget undantag. Än en gång förekom omfattande valfusk och det belarusiska folket berövades på så sätt återigen rätten att utse sitt politiska ledarskap i demokratisk ordning.

I sina offentliga kommentarer i samband med rundabordssamtalet gjorde dock Rigoni allt för att tona ner bristerna i de belarusiska valen. ”Vi försöker förbättra valprocessen i alla Europarådets länder, det handlar inte bara om Belarus”, sade han bland annat, som vore situationen där jämförbar med vilket europeiskt land som helst. Han talade sig också varm för samarbete och dialog med den belarusiska regimen, och det statliga propagandaorganet SB beskriver i sin rapportering hur varm relationen mellan Rigoni och den belarusiska centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna tycks vara. Tidningen noterar bland annat att Rigoni hälsade Jarmosjyna med en hjärtlig kram, och att de således ”möttes som gamla goda vänner”.

Jarmosjyna har innehaft sitt ämbete i drygt 20 år och är alltså ansvarig för det valfusk som förekommit under alla dessa år. Hon har gång på gång gjort sig skyldig till allvarliga människorättsbrott, och är helt enkelt en grov förbrytare. Men henne vill alltså Europarådets företrädare samarbeta med istället för att ställa till svars. Det är ungefär som om finansminister Magdalena Andersson skulle bjuda in Hells Angels till diskussion om vilka momsnivåer som bör tillämpas i Sverige…

Det vore för övrigt intressant att höra vad de svenska ledamöterna i PACE anser om Rigonis agerande och uttalanden, vad tycker till exempel den svenska delegationens ordförande Jonas Gunnarsson (S), tro?