EU:s visumregler bidrar till isolering av Belarus

Ekot sände häromdagen ett reportage från Vilnius, som sedan ett tag tillbaka fungerar som ett andra hem för den belarusiska (vitryska) demokratirörelsen.

Ett av de problem som tas upp i reportaget – och i den debattartikel som vi i Östgruppen publicerade i Sydsvenskan häromveckan – är den barriär som EU:s visumregler innebär för vanliga belarusier som vill vidga sina vyer genom att resa till ett EU-land. Ett Schengenvisum är dyrt och den byråkratiska proceduren utgör också ett hinder. Följden blir att EU själv bidrar till den isolering av landet som man säger sig vilja motverka.

Från EU:s håll säger man att det är den belarusiska regimen som bromsar, och att det inte går att göra så mycket åt problemet förrän det finns förutsättningar för ett ömsesidigt avskaffande av visumhanteringen. Men det är en dålig ursäkt. Visst kan EU ensidigt befria belarusiska medborgare från visumtvånget! Det skulle förvisso innebära en särbehandling av Belarus, men jag har svårt att se varför en sådan skulle vara omöjlig, med tanke på den speciella situation som faktiskt råder i landet. Och i så fall återstår bara ett antal tekniska problem, som EU:s tjänstemän bör vara intelligenta nog att kunna lösa.