Explosionen i Minsk

Gårdagskvällens explosion i den belarusiska (vitryska) huvudstaden Minsk har hittills orsakat minst tolv människors död.

Utredningen och spekulationerna om vem som ligger bakom det förmodade terrordådet är nu i full gång, men det är svårt att direkt identifiera några aktörer eller grupperingar som skulle ha något att vinna på en sådan fruktansvärd handling. Därför gör man nog klokt i att avvakta med alltför bestämda teorier tills det finns fler fakta att ta ställning till. Läs gärna mer om detta på Kalle Kniiviläs blogg.

Vad krissituationer som denna visar är hur sårbart ett samhälle med inskränkt press- och yttrandefrihet är. En stor del av den belarusiska befolkningen saknar förtroende för den information som myndigheterna förmedlar eftersom man av tidigare erfarenhet vet att samma myndigheter inte drar sig för att sprida lögner som gagnar regimens intressen. Varför skulle de tala sanning nu när de inte gör de annars?

En motsvarande situation uppstod när svininfluensan drabbade Belarus häromåret. Hälsovårdsmyndigheternas försäkran om att läget var under kontroll bemöttes med skepsis, och på vissa håll blev stämningen närmast panikartad.

Att som den svenska riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) genast peka ut president Lukasjenka som ansvarig utan några som helst belägg känns dock såväl oseriöst som vulgärt. Hennes riksdagskollega Caroline Szyber (KD) är ute i samma ärende med ett uttalande om dådet. Lukasjenkas dokumenterade övergrepp är tillräckligt förkastliga för att tjäna som grund för allvarlig kritik och fördömanden, men det finns ingen anledning att överdriva och spekulera i ännu värre brott förrän man har någon konkret grund till det.

Oavsett vem som ligger bakom kommer vi nu förmodligen att få se hur polis och säkerhetstjänst går till ny attack mot oberoende samhällsaktörer. När en bomb detonerade i Minsk på landets självständighetsdag i juli 2008 resulterade det i att nästan hela den politiska oppositionen kallades in till förhör och fick lämna fingeravtryck i egenskap av potentiellt misstänkta.

Därför är det också oroande att höra att den belarusiska säkerhetstjänsten stormat in på den oberoende tidningen Nasja Nivas redaktion nu på morgonen, enligt uppgift för att man är intresserad av det foto- och videomaterial från explosionsplatsen som Nasja Niva publicerat på sin hemsida.

DN, DN2, SvD,