Fel av Sida om Lukasjenkas Ukrainalinje

sida loggaMissuppfattningen att den belarusiska regimen är neutral i den pågående Ukrainakrisen – eller till och med står på Ukrainas sida i vissa avseenden – fortsätter att göra sig påmind i olika sammanhang i Sverige. På den svenska biståndsmyndigheten Sidas hemsida kan man till exempel läsa följande under rubriken ”Relationen till Ryssland”:

Regimen är starkt beroende av Ryssland, även om relationen ofta varit turbulent. I samband med Rysslands annektering av den ukrainska halvön Krim 2014 tog den vitryska regimen ställning för Ukrainas rätt till självbestämmande.

Påståendet om regimens ställningstagande grundar sig förmodligen i allmänna och intet förpliktande uttalanden som företrädare för det belarusiska utrikesdepartementet gjorde vid den aktuella tiden om vikten av att värna Ukrainas territoriella integritet. Men när det ungefär samtidigt i FN hölls en omröstning om en resolution till stöd för Ukrainas territoriella integritet med koppling just till Krim, röstade Belarus istället emot, tillsammans med Armenien, Bolivia, Kuba, Nordkorea, Ryssland, Sudan, Syrien, Venezuela och Zimbabwe.

Hur ska man då förstå detta till synes motsägelsefulla agerande från den belarusiska regimen? Jo, sannolikt på så sätt att Lukasjenka visserligen i princip stödjer Ukrainas territoriella integritet gällande de områden som den ukrainska ledningen själv har kontroll över, men inte ser några problem med att acceptera rysk ockupation när en sådan väl har inletts. Och då blir ju stödet för Ukrainas rätt till självbestämmande i praktiken inte värt någonting alls.