Fem förslag på en effektiv Belaruspolitik

I dagens UNT presenterar Östgruppen fem förslag på hur Sveriges och EU:s politik gentemot Belarus (Vitryssland) kan bli mer effektiv och demokratifrämjande.

1. Prioritera de mänskliga rättigheterna!
2. Ge demokraterna legitimitet!
3. Påverka Ryssland!
4. Öka och reformera biståndet!
5. Sänk visumavgiften!

Läs artikeln här.