Föredömlig aktion av Sveriges ambassad i Minsk

Sveriges ambassad i Minsk har en egen Facebook-sida, där man kontinuerligt berättar om sina egna aktiviteter och verksamheter, samt ger annan Sverigerelaterad information.

Under hösten har informationsspridningen kompletterats med återkommande inlägg som visar ett tydligt och starkt engagemang för de många politiska fångarna i Belarus. Orättfärdigt fängslade personer presenteras med konkret information om deras respektive fall och en uppmaning om att de ska släppas fria.

Det här är förstås en jättebra aktion som förtjänar beröm och uppmuntran! Och samtidigt ett bra exempel på hur konkret solidaritet med repressionens offer kan utövas också på officiell nivå.

Den kan också ges ytterligare styrka genom att vi alla hjälper till att sprida inläggen vidare. Alltså: In på sidan, gilla och dela!