Förtrycket intensifieras i Belarus – EU fortsätter blunda

eu blundar
EU fortsätter blunda för Lukasjenkas övergrepp

De belarusiska (vitryska) människorättsorganisationerna Vjasna och Lawtrend slår larm om den allt hårdare press som den politiske fången Mikalaj Statkevitj utsätts för. Också trakasserierna mot andra politiska fångar intensifieras just nu i Belarus. EU har dock hittills valt att blunda för det hårdnande förtrycket.

Mikalaj Statkevitj var en av Aljaksandr Lukasjenkas utmanare vid presidentvalet 2010. Han greps på valnatten och dömdes sedermera i en farsartad rättsprocess till sex års fängelse för att ha arrangerat ”våldsamt upplopp”.

Under hela fängelsevistelsen har Statkevitj utsatts för trakasserier och påtryckningar. Fängelseledningen har på olika sätt försökt få honom att skriva en nådeansökan till president Lukasjenka och därmed också erkänna sig skyldig till de brott som han dömts för. Statkevitj har dock vägrat gå med på detta, vilket bland annat resulterat i en lång rad bestraffningar för påstådda disciplinbrott.

Sedan årsskiftet har det kommit flera uppgifter om att påtryckningarna mot Statkevitj tilltagit i styrka. Han har drabbats av nya bestraffningar i form av inställda anhörigbesök och förbud mot att ta emot livsmedelsförsändelser. Tidigare i vår sattes han i en särskild straffcell under tre dagar, och förflyttades sedan till en annan fängelselokal med särskilt stränga förhållanden under två månader.

Människorättsförsvarare tolkar de nya straffåtgärderna som ett intensifierat försök från regimens sida att förmå den politiske fången att be om nåd. De kräver i ett öppet brev bland annat ett stopp för trakasserierna och påtryckningarna mot Statkevitj, samt att representanter för EU och FN ges möjlighet att besöka anstalten där han sitter inlåst, så att de kan kontrollera fängelsförhållandena på plats.

Också mot andra politiska fångar har regimens press ökat på senare tid. Mikalaj Dziadok fick i slutet av februari sitt straff förlängt med ett år, bara ett par dagar innan han skulle ha släppts fri efter fyra och ett halvt år i fängelse. Strafförlängningen grundades på anklagelser om ”bristande disciplin”.

Och aktivisten Jury Rubtsou förflyttades häromdagen från en öppenvårdsanstalt till ett häkte i väntan på rättegång. Rubtsou anklagas för att inte ha följt reglementet under avtjänandet av sitt ettåriga straff.

Hittills har den hårdnande repressionen i Belarus inte mötts av några som helst reaktioner från EU. Det samlade intrycket är att man väljer att blunda helt för de upprepade övergreppen, vilket naturligtvis ger Lukasjenka fria händer att fortsätta dra åt tumskruvarna inför höstens presidentval.