Gjorde avbön i statsteve efter hot mot fästmö

Direkt efter presidentvalet i Belarus (Vitryssland) i december 2010 gjorde ett par ledande oppositionspolitiker – som gripits av säkerhetstjänsten KGB i samband med protesterna mot valfusket – ångerfulla uttalanden inför den belarusiska statstelevisionens kameror. Uttalandena var uppenbart formulerade av  någon annan (läs KGB) och det framgick tydligt att framträdandena ägde rum under press.

Nu berättar en av de berörda – Andrej Dzmitryjeu, som ledde presidentkandidaten Uladzimir Njakljajeu – vad som fick honom att ställa upp framför kameran. Han hade fått veta att hans fästmö hade gripits och att hennes frisläppande förutsatte att han gjorde offentlig avbön.

Dzmitryjeu utsattes för mycket kritik från delar av demokratirörelsen efter sin medverkan i teve, men känner själv inte ånger:  ”Jag gjorde det för att skydda min familj”, kommenterar han i en intervju för Radio Svaboda.

tamkovich-6
Aljaksandr Tamkovitj vid presentationen av boken ”Livet efter fängelset”

Andrej Dzmitryjeus berättelse är en av många i Aljaksandr Tamkovitjs bok ”Livet efter fängelset” som publicerades och presenterades i Belarus häromdagen. Bokens fokus ligger på den nuvarande situationen för dem som satt fängslade på politiska grunder i efterspelet till presidentvalet, och hur de fortfarande på olika sätt påverkas av sin tid som frihetsberövade, bland annat genom olika restriktioner som de alltjämt är föremål för.

Tamkovtijs bok är mycket angelägen, inte minst eftersom den sätter fingret på en mycket viktig problematik för dem som varit politiska fångar i Belarus. En insikt som omvärlden – och kanske särskilt politiska beslutsfattare i Sverige och EU – bör ta till sig är att det viktiga kravet på frisläppande av de politiska fångarna inte är tillräckligt. Dessa måste också få upprättelse och bli oskyldigförklarade, så att de obehindrat kan engagera sig i samhällsfrågor igen.