God relation med Lukasjenka inte önskvärd

Det diplomatiska bråket mellan Sverige och Belarus (Vitryssland) verkar ha nått sin kulmen, åtminstone för tillfället. EU:s ställningstagande i slutet av förra veckan innebar inte någon ytterligare eskalering i sig, men utgjorde likväl ett tydligt stöd för Sveriges agerande och en signal om att konflikten kommer att vägas in när det i höst blir dags för nya sanktionsbeslut.

Jag tycker att EU hanterade frågan på ett bra sätt. Man lyckades uttrycka det stöd som Sverige behövde utan att behöva trappa upp konflikten med hemtagande av ambassadörer eller utvisning av belarusiska diton. Man visade också att frågan rör relationen mellan hela EU och Belarus, och inte bara är en tvist mellan Sverige och Belarus.

Viktigare än diplomatiska markeringar och andra symbolhandlingar är förstås den konkreta politik som EU väljer att föra gentemot Belarus. Här framstår det också som tydligt att man vill fortsätta på den inslagna linjen, och det enda rimliga är att trycket mot Lukasjenka ökas, bland annat genom mer omfattande sanktioner, exempelvis på det ekonomiska området.

Relationen mellan Sverige/EU och Lukasjenka har drastiskt försämrats, heter det. Men det kan vara värt att påpeka att den inte var god förut heller. Och det finns för övrigt inte någon anledning att försöka hålla sig väl med honom.

Det är – precis som Benjamin Katzeff Silberstein skriver i SvD – med länder och folk vi behöver ha goda relationer, inte med regimer. Lukasjenka är en illegitim ledare som låter fängsla och tortera sina kritiker, och bästa sättet att värna relationen med det belarusiska folket är att tydligt ta avstånd från det som han står för. Det är det som Sverige har gjort, och det är därför som Sverige straffas av regimen.

Att Sverige till följd av detta blivit av med sin representation i Belarus är förstås beklagligt. Och utvisningen av Stefan Eriksson innebär självklart en stor förlust, inte minst för den belarusiska demokratirörelsen som mister en viktig kontaktyta med EU. Men det vore riktigt illa ifall den principfasta politiska linje som Sverige på senare tid drivit övergavs i syfte att blidka regimen i landet.

Om Carl Bildt kallar Lukasjenka för ”buse” eller inte spelar knappast någon roll i detta sammanhang. Personligen tycker jag att det var befriande att han inte lindade in sin kritik i en massa vaga formuleringar. Det behövs mer klarspråk i utrikespolitiken, inte mindre…

Expressen, DN, HBL