Hej hå, hej hå, att bärga hö vi gå!

senokos
Redo för tvångsarbete

Internationella arbetsorganisationen ILO gav häromdagen Belarus en anmärkning på grund av det tvångsarbete som rutinmässigt förekommer i landet. En av formerna för detta tvångsarbete är regelbundet återkommande arbetsuppgifter som ligger helt utanför det anställningsavtal som arbetstagare och arbetsgivare ingått.

Samtidigt som ILO markerar det oacceptabla med tvångsarbete har myndigheterna i staden Hlusk skickat ut instruktioner till lokala offentligägda företag om att vissa av deras anställda ska skickas iväg till höbärgning. Varje deltagande person förväntas klara av 300 kilo hö och vara klar med sin uppgift senast den 20 juni. Totalt ska 1125 personer medverka enligt den detaljerade arbetsplanen, tillsammans beräknas de således få ihop 337 ton hö.

sena-glusk-60608

Störst lass tvingas ett kollektivskogsbruk och en kolchos dra, men även det lokala postkontorets medarbetare och en och annan banktjänsteman får dra sitt strå till (hö)stacken.