Hökmarksk nostalgi med dagsaktuell koppling

Den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark skriver på SvD Brännpunkt om den spända situationen i Baltikum i januari 1991, och nostalgiskt minns han det svenska engagemang som tog sig uttryck i den så kallade måndagsrörelsen på Norrmalmstorg i Stockholm. Den 14 januari samlades över 10 000 människor på torget till stöd för Baltikums frigörelse.

Men Hökmarks syfte med artikeln är inte bara att minnas, utan också att notera behovet av ett liknande demokratiengagemang idag, och just nu särskilt i förhållande till Belarus (Vitryssland).

Hökmark vill se en stark europeisk reaktion mot den belarusiska regimen:

Lukasjenko och hans anhang måste möta ett Europa som är stängt för dem. Regimen måste förlora ekonomiskt stöd. Personliga bankkonton bör stängas. Vitryssland bör utestängas från det Östliga partnerskapets samarbete. I gengäld bör det civila samhället bjudas in till detta samarbete. Vitryska medborgare bör få gratis visa till Europa. Oppositionens företrädare måste få hjälp med att göra sin röst hörd i världen. Sveriges Radio bör återuppta sina sändningar på vitryska. Vitryska studenter bör få förenklade möjligheter att läsa vid europeiska universitet. Den vitryska regimen måste isoleras samtidigt som Europa öppnar sig för landets medborgare.

Ord och inga visor. Och i grunden mycket goda förslag.

Den 19 januari arrangerar Östgruppen, Silc, InfoBelarus m.fl. en stödmanifestation för demokrati i Belarus, just på Norrmalmstorg, kl. 16.30. Mer detaljerad information publiceras snart här på bloggen. Vi räknar väl inte med 10 000 deltagare, men varje röst till stöd för demokratin är viktig. Så kom du också!