Inget hopp om fria och rättvisa val

Någon gång i april 2010 kommer det att arrangeras lokalval i Belarus (Vitryssland). Ett knappt år senare är det dags för presidentval. Inför dessa val har frågan om den belarusiska vallagstiftningen åter aktualiserats. Ett av EU:s krav på den belarusiska regimen har handlat just om att möjliggöra fria och rättvisa val, och OSSE har presenterat konkreta rekommendationer.

Från officiellt håll har det kommit vissa uttalanden om att man är beredd att ändra i vallagen för att gå OSSE till mötes. Men vad det i praktiken kommer att innebära är ännu höljt i dunkel. Förhoppningarna blir inte större av att regimens konkreta lagändringsförslag behandlas under sträng sekretess. Så också när det belarusiska parlamentet häromdagen tog upp frågan.

Vjasnas Valjantsin Stefanovitj har analyserat situationen utifrån de offentliga kommentarer som undsluppit Aljaksandr Lukasjenka och den centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna i diverse mediautspel. Stefanovitjs slutsats är att de förändringar  som är på gång knappast kommer att innebära någon förbättring.

Konkret handlar det bland annat om att kandidater ska få möjlighet att finansiera sina kampanjer med externa medel. Tidigare har en minimal statlig budgetpost anslagits till detta ändamål. Problemet med denna till synes positiva förändring är att det förmodligen är få som är beredda att skylta med sitt stöd till oppositionen (och anonyma bidrag är förbjudna, liksom utländska). Däremot öppnar detta en möjlighet för regimlojala finansiärer att komplettera de resurser som makthavarna redan nu har tillgång till i form av offentliga medel.

De huvudsakliga demokratiproblemen kommer i övrigt att förbli olösta: Villkoren för förhandsröstning – som är svår att kontrollera och därför i tidigare val ofta har använts som ett redskap för manipulation – ändras bara marginellt. De valkommissioner som har i uppgift att genomföra valen och räkna rösterna kommer sannolikt även i fortsättningen inte att innehålla några oberoende medlemmar. Och möjligheterna att övervaka rösträkningen lär bli lika obefintliga som tidigare. Ett exempel på hur det sistnämnda brukar gå till kan man se här: