Inte längre brottsligt att stödja Charlie Hebdo?

je suis 2
Frias efter Lukasjenkas ingripande?

Fallet med den belarusiska (vitryska) stödaktionen för satirtidskriften Charlie Hebdo (som jag skrivit om tidigare här på bloggen) har tagit en ny vändning, efter president Lukasjenkas stora presskonferens häromdagen.

En belarusisk BBC-journalist lyfte där den aktuella frågan. Hon konstaterade att det svärtade ned regimens rykte när man ville straffa de fyra personer som solidariskt ställt sig vid Frankrikes ambassad i Minsk med ”Je suis Charlie”-skyltar, samma dag som människor i hela världen – inklusive Belarus ambassadör i Frankrike – demonstrerade med precis samma budskap för att hedra de mördade satirtecknarna och visa sitt stöd för deras tidskrift.

Aljaksandr Lukasjenka höll oväntat med och uppmanade frankt den ansvarige ministern att låta utreda saken.

Den lokala polismyndigheten stod till en början på sig och meddelade i ett uttalande att de anklagade brutit mot lagen om offentliga sammankomster, eftersom de inte hade haft något demonstrationstillstånd. Men så igår meddelades det via högsta domstolens hemsida(!) att ärendet återremitterats på grund av uppdagade felaktigheter och att den domstolsförhandling som planerats till den 4 februari därför ställts in. I förlängningen torde det innebära att fallet läggs ner.

Oppositionspolitikern Anatol Ljabedzka, som var en av aktionens initiativtagare och alltså hotades av böter eller fängelse för att ha genomfört densamma, kommenterade utvecklingen med kluvna känslor. Å ena sidan gladde han sig förstås åt att anklagelserna nu tycks vara på väg att skrivas av. Å andra sidan kunde han än en gång konstatera att det inte existerar något oberoende rättsväsende i Belarus, utan att alla beslut i själva verket fattas av president Lukasjenka.

Och det ligger förstås mycket i Ljabedzkas ord. Sett i ett bredare perspektiv ger inte händelseutvecklingen i detta konkreta fall någon anledning till optimism inför framtiden. Det visar bara hur långt ifrån en fungerande rättsstat Belarus faktiskt är.