Intensifierade kontakter mellan svenska UD och Lukasjenkaregimen

makej åberg
Belarus utrikesminister Uladzimir Makej och Sveriges chargé d’affaires Martin Åberg.

I dagarna har möten på hög nivå ägt rum mellan svenska UD och företrädare för Lukasjenkaregimen i Belarus (Vitryssland). På Sveriges utrikesdepartements hemsida finns ingen information om de aktuella mötena. Men på den belarusiska motsvarigheten kan man läsa att Sveriges chargé d’affaires i Minsk, Martin Åberg, i måndags träffade den belarusiske utrikesministern Uladzimir Makej. På dagordningen stod bland annat frågor om en potentiell utvidgning av det ekonomiska samarbetet länderna emellan, samt om relationen mellan EU och Belarus.

Makej är som bekant en av Lukasjenkas närmaste män, han är också föremål för EU:s riktade sanktioner mot statstjänstemän som gjort sig skyldiga till människorättsbrott. Makej anses ha spelat en viktig roll i den omfattande repressionen mot oliktänkande i Belarus i samband med presidentvalet i december 2010, i sin dåvarande funktion som chef för presidentadministrationen. Sommaren 2013 lyftes tillfälligt delar av sanktionerna – de som rör inresemöjligheten till EU – mot honom, för att som det hette ”underlätta diplomatiska kontakter mellan Belarus och EU”.

kupchina_bierner_28.01.2015
Belarus vice utrikesminister Alena Kuptjyna tar emot svensk UD-delegation.

Delvis samma frågor tycks ha varit uppe till diskussion när en hel delegation från svenska UD, ledd av utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete Cecilia Björner, igår mötte Belarus vice utrikesminister Alena Kuptjyna.

Mötena är ett tydligt led i den utveckling som kunnat noteras på senare tid, där den belarusiska regimen intensifierat sina kontakter med företrädare för EU:s medlemsstater, i syfte att få till stånd en ”normaliserad relation” med mindre fokus på mänskliga rättigheter.

Jag utgår dock från att de svenska representanterna gjorde klart för sina belarusiska kollegor att Sveriges utrikespolitik enligt officiella styrdokument ska genomsyras av värnandet av de mänskliga rättigheterna, och att ett utvidgat samarbete därför inte kan bli aktuellt om inte de mänskliga rättigheterna respekteras i Belarus. Samt att man markerade tydligt avstånd till de uttalanden som Andrejs Pildegovics – som representant för det lettiska ordförandeskapet i EU – gjorde vid ett besök i Minsk i förra veckan.

Kanske är jag för optimistisk? Men om man inte är beredd att stå upp för Sveriges officiella utrikespolitik och kritisera de omfattande människorättsbrotten så bör man inte heller delta i sådana möten med Lukasjenkaregimen.