Jarmosjyna fruktar själslig smärta

Inför det kommande presidentvalet i Belarus (Vitryssland) har Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna låtit sig intervjuas.

Jarmosjyna hoppas förstås att omvärlden ska godkänna presidentvalet. Hon kommer visserligen inte att slita sitt hår i förtvivlan om det inte erkänns, säger hon, men det skulle innebära en ”bitter besvikelse och djup smärta i själen”.

Inte ett enda politiskt val i Belarus på över 15 år har mött internationellt erkännande och enligt ett utlåtande från OSSE/ODIHR och en expertkommission inom Europarådet lär inte presidentvalet heller ha några sådana förutsättningar.  De små positiva förändringar som faktiskt har genomförts i vallagstiftningen i år är inte tillräckliga för att den ska betraktas som demokratisk. I utlåtandet betonas också att rättvisa val inte bara handlar om vallagstiftningen som sådan, utan också på hur den tillämpas, till exempel i samband med rösträkningen.

Så om inget drastiskt inträffar får Jarmosjyna nog räkna med viss själslig smärta efter valet. Och fortsatt inreseförbud till EU på grund av sitt ansvar för valfusket i Belarus.