Lika barn leka bäst

Ordföranden i det regimlojala ”Kinesiska förbundet för mänskliga rättigheter” Luo Haocai var nyligen i Minsk, och träffade bland annat vice talmannen i det belarusiska (vitryska) parlamentet, Viktar Huminski. Mötet mynnade ut i en uttalad ambition att utbyta erfarenheter och inleda ett samarbete på människorättsområdet.

– Frågan om de mänskliga rättigheterna är komplicerad, men Kina har gjort mycket för att utforska dem och dessutom skapat metoder för att hantera demsamma, så våra båda länder har mycket att prata om och dela med sig av, menade Huminski.

Luo Haocai konstaterade å sin sida att det inte finns något enkelt människorättsideal, och att vissa västländer blandar sig i andra länders inre angelägenheter med hänvisning just till de mänskliga rättigheterna. Detta är något som enligt den kinesiske företrädaren strider mot FN:s anda och stadgar.

Nu är det ju så att världens demokratiskt sinnade stater för länge sedan enades om att brott mot mänskliga rättigheter inte ska erkännas som ”inre angelägenheter” och att det därför är fullt legitimt att kritisera och vidta åtgärder mot sådana, även när de begås i andra länder. Men det är naturligtvis inget som Viktar Huminski och Luo Haocai vill kännas vid.

Huminski hörde för övrigt föga förvånande till dem som offentligt kritiserade att den kinesiske människorättsförsvararen Liu Xiaobo tilldelades Nobels fredspris 2010.

För oss ligger det kanske nära till hands att skratta åt de båda diktaturernas absurda försök att motivera och försvara förtrycket i sina respektive länder. Men för dem som drabbas av det är det förstås allt annat än en rolig historia.