Livet en kö – en kort film om likgiltighet

Den i samhället utbredda likgiltigheten inför medmänniskors öde och utsatthet är ett centralt problem att brottas med för dem som driver kampanjen mot dödsstraff i Belarus, det enda land i Europa där detta straff fortfarande tillämpas aktivt.

Andrej Paluda är samordnare för kampanjen och konstaterar att människor oftast inte ens reflekterar över att frågan om dödsstraff faktiskt berör alla medborgare i Belarus eftersom det utdöms och verkställs i statens namn.

– Många framlever sina liv som i en kö, där de tar ett steg framåt i takt med att skeendena avlöser varandra. Dagarna och åren går. Människor bryr sig huvudsakligen om att skaffa sig en utbildning och försöka hitta ett jobb så att de kan försörja sig, och ägnar inte så många tankar åt de problem som finns i samhället, säger Paluda.

Denna likgiltighet står också i fokus för den senaste i raden av kortfilmer som producerats inom ramen för kampanjen mot dödsstraff. Filmtiteln är just ”Чарга” (belarusiska för ”kö”), och de uppfordrande slutorden ”Не будз абыякавым!” (”Var inte likgiltig!”). Se den fina filmen här: