Lokala val i Belarus

Idag har det varit lokala val i Belarus (Vitryssland). Fast redan före valdagen har så många som 29,3 % av de röstberättigade utnyttjat möjligheten att gå och rösta i förtid, något som har varit möjligt sedan den 20 april.

Förtidsröstning är i sig inget konstigt. Den möjligheten finns i Sverige också, för dem som av någon anledning har svårt att ta sig till vallokalen på själva valdagen.

Skillnaden är att man i Belarus från officiellt håll aktivt uppmanar människor att rösta i förtid. På militärförläggningar, universitet och stora fabriker förvandlas dessutom denna uppmaning gärna till en order med hot om repressalier för dem som inte lyder.

Den enda rimliga förklaringen till detta fenomen är att de röster som avlämnats i förtid är mycket svårare för oberoende observatörer att kontrollera, vilket ger myndigheterna goda möjligheter till manipulation och rent valfusk. Under nätterna förvaras lämnade valsedlar enligt lagen i en förseglad låda, under bevakning av polis. Men med tanke på polisens lojalitet med regimen är detta knappast någon garanti för att allt går rätt till…

Enligt en lagändring ska röstresultaten från förtidsröstningen respektive valdagen redovisas separat. Det skulle i så fall ge en viss möjlighet till insyn och kanske bekräfta den misstanke som många inom oppositionen haft under tidigare val: Att huvuddelen av de regimlojala kandidaternas röster härrör just från förtidsröstningen.

Nu väntar alltså rösträkning och imorgon håller de människorättsförsvarare som arrangerat oberoende valövervakning en presskonferens för att redovisa sina resultat. Redan nu står det dock klart att många överträdelser har ägt rum. På människorättsorganisationen Vjasnas hemsida har man under de senaste veckorna regelbundet publicerat rapporter om olika former av fusk och missförhållanden inför valet.