Lukasjenka ser sig själv som ombudsman för mänskliga rättigheter

lukasjenka-2
Aljaksandr Lukasjenka

Vid en högtidlig ceremoni i Minsk idag med anledning av att en ny domare utnämnts till Belarus konstitutionsdomstol gav landets president Aljaksandr Lukasjenka sin syn på hur de mänskliga rättigheterna lämpligast värnas. Lukasjenka konstaterade att det förts fram krav om att inrätta en människorättsombudsman i Belarus, men menade att han själv i praktiken redan fungerar som en sådan:

Respekten för de mänskliga rättigheterna – rätten till ett värdigt liv, till arbete och hälsa, till information och pressfrihet, till yttrandefrihet och så vidare – kan bara garanteras om presidenten i egenskap av huvudinspektör ser till att de följs.

Han tillade därvid att han såg det som en uppgift för honom och rättsväsendets högsta företrädare att ”med hjälp av maktens styrka säkerställa att medborgarnas grundläggande rättigheter respekteras”.

Problemet är ju att Lukasjenka själv med hjälp av just maktens styrka utövar ett kontinuerligt förtryck gentemot de belarusiska medborgarna. Och sett i det perspektivet är hans uttalande naturligtvis inte särskilt hoppingivande. Men kanske kan det lura en och annan okunnig och naiv beslutsfattare i EU och leda till ytterligare eftergifter därifrån?