Mikola Statkevitj i Stockholm

Mikola Statkevitj och Martin Uggla
Mikola Statkevitj och jag, i samband med Palmedagen den 24 oktober.

Jag hade glädjen att få träffa den tidigare politiske fången och presidentkandidaten Mikola Statkevitj i samband med dennes Sverigebesök i slutet av oktober. Vi medverkade också båda två i ett seminarium som Östgruppen arrangerade tillsammans med Palmecentret. Med i diskussionspanelen var även Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin.

Statkevitj och jag var rörande överens om det beklagliga i EU:s frysning av sanktionerna mot den belarusiska diktaturregimen (det formella beslutet var vid tidpunkten för seminariet ännu inte fattat).

Seminariet direktsändes via nätet och lades också upp på Youtube, där det alltjämt kan beskådas: