När verklighetsskildring kallas "extremism"

belarus press photo
Extremistiska pressfoton

I svensk press rapporteras idag om det belarusiska (vitryska) bokförlaget Lohvinau, som fått sin licens indragen. Formellt förbjuds förlaget att verka på grund av utgivningen av boken Belarus Press Photo, som av landets myndigheter klassificerats som en extremistisk publikation.

Själva extremismen bestod helt enkelt i att några av pressfotografierna i den aktuella boken skildrade verkligheten så som den faktiskt ser ut, innan den bearbetas av regimens propagandamaskineri.

Rapparen Vinsent ägnade för övrigt ett av avsnitten i satirserien ”Cirkus bakom taggtråd” åt regimens hysteriska jakt på extremistiska publikationer, just apropå bannlysningen av Belarus Press Photo, och med exempel därifrån. Ganska underhållande och talande även för den som inte förstår belarusiska:

Nu är extremismanklagelsen förmodligen bara ett svepskäl i fallet med Lohvinau. Förlaget har ingen hög politisk profil, men fyller en viktig funktion genom att ge ut oberoende belarusisk litteratur, vilket motverkar regimens ambition att totalt kontrollera kultursektorn. Om beslutet att stänga förlaget står fast innebär det därmed ytterligare försämrade förutsättningar att verka för belarusiska författare, som redan har det tillräckligt svårt.