Ny domstolsfars i Minsk

kulakou
Leanid Kulakou

Demokratiaktivisten Leanid Kulakou dömdes idag till böter på motsvarande 5 000 kronor för sitt deltagande i tre olika protestdemonstrationer.

När domen föll konstaterade Kulakou att han inte hade de pengar som behövdes för att betala böterna, och han bad därför domaren att istället döma honom till fängelse. Domaren avvisade emellertid denna vädjan, med motiveringen att Kulakou inte kunde fängslas eftersom denne inte begått något lagbrott.

– Men varför fick jag då böter? undrade Kulakou.

– För att du deltagit i fredliga aktioner, löd domarens svar.