Ny repressionsvåg på gång i Belarus?

De senaste veckornas många protestmöten mot den nyligen införda så kallade parasitskatten, som innebär att personer som inte är registrerade på den officiella arbetsmarknaden schablonbeskattas, har uppenbarligen varit mer omfattande än vad regimen hade räknat med. Nu tycks man från myndigheternas sida vara inställd på att kväsa protesterna innan de växer sig ännu starkare, och detta till och med genom att återgå till sin tidigare praxis att fängsla demonstranter.

Sedan Lukasjenkaregimen i augusti 2015 släppte de då kvarvarande politiska fångarna fria, och därmed drastiskt lyckades förbättra sin relation med EU, har de tidigare så vanliga gripandena av demonstranter lyst med sin frånvaro. Deltagare i protestdemonstrationer har även fortsättningsvis drabbats av repressalier, men då istället i form av (förvisso nog så kännbara) böter. Denna till synes mjukare taktik har varit framgångsrik, särskilt gentemot Sverige och andra EU-medlemmar, som i ljuset av det geopolitiska läget tycks tolerera en viss grad av förtryck i Belarus, så länge detta inte blir alltför brutalt.

Men nu har vi alltså kunnat notera ett trendbrott. För första gången på länge utdömdes kortare fängelsestraff till några av dem som demonstrerade mot parasitskatten i Brest den 5 mars. Och häromdagen dömdes en av centralgestalterna i en demonstration i skogsområdet Kurapaty utanför Minsk, också känt som massgrav för Stalinrepressionens offer, till tre dagars fängelse. Demonstrationen riktade sig mot det påbörjade byggandet av ett affärscentrum i utkanten av Kurapaty, och den sedermera dömde Siarhej Paltjeuski protesterade genom att bland annat kedja fast sig under en lastbil som användes vid bygget.

Parallellt med fängslandena av demonstranter dök plötsligt ett halvtimmeslångt ”specialreportage” upp på flera av statstelevisionens kanaler, utan att i förväg annonseras i tv-tablåerna. Reportaget bär rubriken ”Telefonsamtal till en vän” och anklagar några av den politiska oppositionens ledare, främst den tidigare presidentkandidaten och politiske fången Mikola Statkevitj, för att försöka utnyttja den existerande kritiken mot parasitdekretet för sina egna politiska syften. Som bevismaterial anförs i första hand avlyssnade samtal (därav rubriken) mellan Statkevitj och en belarusisk affärsman som lever i exil i Ukraina. Statkevitj har i en kommentar avfärdat anklagelserna som lögnaktiga, och mycket tyder på att de presenterade samtalen klippts och monterats på ett sätt som inte motsvarar verkligheten.

TV-reportaget använder händelseutvecklingen i Ukraina som avskräckande exempel och hävdar att Statkevitj tillsammans med bland annat anarkiströrelsen vill kasta in Belarus i motsvarande kaos och våldsamheter. Syftet är förstås att förmå de belarusier som är missnöjda med parasitdekretet att avstå från fortsatta protester.

Frågan är dock om detta kommer att lyckas. Att döma av de spontana reaktioner som förekommit på sociala medier har reportaget snarare gjort många människor ännu argare och därmed sporrat till ytterligare engagemang i frågan. Kanske känner också regimen detta, för under torsdagen gjorde man ett nytt taktiskt drag. President Lukasjenka meddelade plötsligt att parasitdekretet ska sättas på paus under ett år, eftersom det behöver ”korrigeras”. Han kompletterade dock denna eftergift med ett hot om att fängsla dem som fortsätter att organisera gatuprotester mot dekretet.

Regimen försöker således även här slå in en kil mellan ledande oppositionspolitiker och de breda folklager som gjort gemensam sak i de senaste veckornas demonstrationer. Från oppositionens håll har det gjorts klart att inget annat än ett totalt avskaffande av parasitdekretet är acceptabelt, och att de demonstrationer som planeras senare i mars kommer att genomföras. Det återstår att se hur Lukasjenka hanterar detta besked. Kanske fick vi en signal om detta tidigare idag, när demokratiaktivisten Zmitser Dasjkevitj greps. Regimen har tidigare försökt hindra planerade protester genom att helt enkelt fängsla ledargestalter inom oppositionen som en förebyggande åtgärd, så att de alltså inte har möjlighet att delta i de kommande demonstrationerna.

Det står hursomhelst klart att spännande dagar väntar i Belarus.