Nya avrättningar i Belarus

Den 5 november verkar tre nya avrättningar ha genomförts i Belarus. Själva verksställandet av dödsdomarna hemlighålls som regel, därav osäkerheten kring exakta datum. Först i efterhand får anhöriga kännedom om att avrättningen ägt rum, och det genom en försändelse med de fängelsekläder som den dödsdömde burit i väntan på sin död.

Amnestys korta filmklipp illustrerar väl vad detta innebär för de dödsdömdas nära och kära: