Ökat ägande = ökat ansvarstagande för Telia?

Ola Larsmo följer upp sin granskning av Teliasoneras förehavanden i Belarus (Vitryssland). Genom ett aktuellt beslut i en skiljedomstol har Teliasonera blivit tilldömt ägarmajoritet i dotterbolaget Turkcell, det vill säga det bolag som samarbetar direkt med den belarusiska staten.

Därmed faller också det försvarsargument som Teliasonera anförde i våras, när affärerna i Belarus uppmärksammades och ifrågasattes i Svenska Dagbladet.  Så här sa Teliasoneras kommunikationsdirektör Cecilia Edström då:

”Vi sitter i styrelsen för Turkcell som tar beslut om investeringar men vi har ingen egen majoritet. De dagliga besluten tas av Turkcells operativa ledning.”

Nu har Teliasonera alltså snart egen majoritet. Då handlar det inte längre bara om att blunda för sina affärspartners omoraliska beteende  (vilket är illa nog!), utan istället om att själv vara högsta ansvarig för det.

Precis som Larsmo påpekar äger svenska staten i sin tur 37 % av aktierna i Teliasonera. Tillsammans med finska staten har man till och med en majoritet av aktierna.  Kanske läge för den svenska och finska regeringen att agera gemensamt? Eller tycker man att det är helt i sin ordning att kritisera förtrycket och samtidigt hjälpa det på traven?

Läs också tidigare inlägg här på bloggen:

Telia i Belarus

Telias samarbete med diktaturer

Telia demonstrerar sin okunnighet