Polen och EU lindrar Belarussanktioner i smyg – bakom ryggen på Bildt?

Igår skrev jag här på bloggen om det märkliga faktum att Belarus (Vitrysslands) utrikesminister Uladzimir Makej – som är föremål för EU:s riktade sanktioner mot statstjänstemän med ansvar för grova människorättsbrott – bjudits in till ett möte i Krakow 17-18 maj inom ramen för EU-projektet Östliga partnerskapet. Märkligt, eftersom sanktionerna i praktiken går ut på ett inreseförbud till EU.

Jag riktade en fråga till Sveriges utrikesminister Carl Bildt (som ju är det Östliga partnerskapets fader tillsammans med sin polske kollega Radek Sikorski), om huruvida svenska UD gett klartecken till en sådan inbjudan. Twitterledes fick jag sedan följande svar:

bildt om makej

Om man bortser från den något trista tonen, så kan man notera ett par intressanta moment i Bildts svar: Dels säger han sig tvivla på uppgiften som sådan, dels svarar han kategoriskt nej på själva sakfrågan.

Nu är jag ju inte så dum att jag besvärar utrikesministern med en sådan fråga utan att noggrant ha kollat källorna till informationen. De utgörs i det här fallet av tjänstemän på Polens ambassad i Minsk som i en intervju för Interfax berättat om inbjudan:

Efter konsultation med våra partner inom EU fattades beslut om att bjuda in den belarusiska sidan. Inbjudan överlämnades direkt till herr Makej, därmed förutsätts också hans personliga deltagande i mötet.

Intervjun publicerades den 15 maj, så polska UD har haft gott om tid att dementera uppgiften om man så velat. Sanningshalten i informationen finns det således ingen anledning att betvivla. Lite underligt dock att inte svenska UD känner till det hela.

Igår meddelades också att Makej även bjudits in till ett annat centralt möte inom det Östliga Partnerskapet: De parlamentariska församlingarnas regelbundna möte under rubriken Euronest, som pågår nu i dagarna (28-29 maj) i Bryssel.

I båda fallen har Makej av olika skäl avböjt att medverka, och något annat har jag heller aldrig påstått. Men själva inbjudan har likväl uppenbarligen skickats, vilket i sig är anmärkningsvärt med tanke på de rådande sanktionerna.

Om vi återgår till sakfrågan framstår det som uppenbart att Carl Bildt inte ställer sig bakom beslutet att bjuda in Makej och alltså inte ens vill kännas vid att det finns något sådant beslut. Den rimliga slutsatsen blir då att Polen och EU helt enkelt gått bakom ryggen på Bildt och Sveriges regering och i smyg avskaffat sanktionerna mot den belarusiske utrikesministern. Och i så fall börjar det här bli riktigt allvarligt.

Som tidigare nämnts här på bloggen pågår det sedan en tid tillbaka en diskussion om att undanta Makej från sanktionslistan, just för att han då som utrikesminister lättare skulle kunna upprätthålla kontakterna med omvärlden, inklusive EU. Jag har argumenterat emot, men det är naturligtvis helt legitimt för andra att förespråka detta. Så länge inget sådant beslut fattats – och på den punkten ger ju Bildts svar tydligt besked – är det emellertid inte acceptabelt att EU och vissa av dess medlemsstater kringgår sina egna regler.

Därför ställer jag nu en ny fråga till Carl Bildt: Hur kommer du och Sveriges regering att agera för att EU:s officiella Belaruspolitik ska upprätthållas och respekteras, så att Uladzimir Makej inte på nytt bjuds in till EU i strid med gällande sanktioner?

Fotnot: Uladzimir Makej sattes upp på EU:s sanktionslista i sin tidigare egenskap av chef för Lukasjenkas presidentadministration, en post som han bland annat innehade i samband med presidentvalet i december 2010. Makej är därmed en av de högsta ansvariga för händelseutvecklingen efter det aktuella valet, där hundratals demonstranter greps och misshandlades och dussintals oppositionspolitiker fängslades – däribland nästan alla Lukasjenkas utmanare om presidentposten. Flera av presidentkandidaterna dömdes till fleråriga fängelsestraff i ett farsartat rättsligt efterspel. En av dessa, Mikola Statkevitj, sitter fortfarande fängslad.