Politiska fångar helt rättslösa

Flera av de politiska fångar som sitter häktade i Belarus (Vitryssland) i samband med presidentvalet får inte träffa sina advokater trots att de enligt belarusisk lag har rätt till det.

De aktuella advokaterna besöker nästan dagligen häktet och anhåller om att få möta sina klienter, men får konsekvent avslag. Inlämnade klagomål har hittills varit förgäves.

Bland de drabbade finns presidentkandidaterna Ales Michalevitj, Andrej Sannikau, Mikalaj Statkevitj och Uladzimir Njakljajeu, som inte mött sina advokater sedan slutet av december.

Ändå hävdar riksåklagaren att han efter att ha kontrollerat förhållandena kan konstatera att alla häktade får sina rättigheter tillgodosedda till fullo.

Valjantsin Stefanovitj på människorättsorganisationen Vjasna, som noggrant följer rättsprocessen mot de politiska fångarna, betraktar åklagarens uttalande som ett försök att vilseleda såväl den belarusiska allmänheten som världssamfundet.