Politiskt mord i Belarus?

Journalisten Aleh Bjabenin var grundare av och chef för den oppositionella nyhetssajten Chartija 97. I fredags hittades han död i sin sommarstuga, hängd.

Enligt polisens preliminära utredning begick Bjabenin självmord. På golvet återfanns två tomma spritflaskor och en omkullvält pall.

Men bland Bjabenins vänner och kollegor blandas chocken över det inträffade med starka misstankar om att han i själva verket blivit mördad. De berättar att han var full av engagemang och planer inför hösten. Ingen kände till att han skulle ha några privata problem och bara några timmar före sin död kom han överens med några vänner om att gå på bio senare samma kväll.

Som ledande för Chartija 97 hade Bjabenin många gånger utsatts för hot. Och flera andra medarbetare på sajten, som är en av de mest populära hos dem som söker alternativ information om utvecklingen i Belarus (Vitryssland), har under det här året vid ett flertal tillfällen utsatts för trakasserier från myndigheternas sida.

Misstron mot polisens teori om självmord har gett upphov till omfattande spekulationer om vem som skulle kunna ligga bakom ett mord på Bjabenin, och sedan maskera detta så att det istället framstår som självmord. För många är det naturliga svaret att regimen på något sätt är inblandad. Associationerna går till de oppositionella profiler som försvann och mördades för drygt tio år sedan: Viktar Hantjar, Anatol Krasouski, Jury Zacharenka och Dzmitry Zavadski. En oberoende utredning som Europarådet initierat visade att personer i president Lukasjenkas närmaste krets varit involverade i de morden.

Men samtidigt ställer sig flera bedömare undrande till varför regimen skulle vilja återgå till en sådan brutalitet, när man nuförtiden lyckas kontrollera samhället ganska bra med betydligt ”mjukare” metoder.

En annan teori går ut på att ”någon främmande makt” är intresserad av att skapa kaos i Belarus inför det stundande presidentvalet och därför gett sin säkerhetstjänst i uppdrag att åstadkomma detta. Det förekommer också spekulationer om att Bjabenin fallit offer för en intern maktkamp inom olika militära och polisiära myndighetsorgan (säkerhetstjänsten, försvarsmakten, inrikesdepartementet etc.). Den sistnämnda teorin har förts fram i en artikel av journalisten Svjatlana Kalinkina, som efter publiceringen av densamma mottagit ett anonymt hotbrev med en uppmaning om att inte skriva mer i ärendet.

EU-parlamentets talman Jerzy Buzek har uppmanat till en transparent och objektiv brottsutredning för att bringa klarhet i omständigheterna kring Bjabenins död. Det återstår att se om han blir hörsammad.

Det inträffade har naturligtvis lett till växande rädsla och nervositet i Belarus regimkritiska kretsar. Om mindre än ett halvår skall nästa presidentval hållas, och erfarenheten från tidigare val visar att trycket mot oppositionella, oberoende journalister och människorättsförsvarare brukar stegras i takt med att valdagen närmar sig.