Putins misstänkta folkrättsbrott ingen ny historia

putin öb och president
Misstänkt för krigsförbrytelser i Tjetjenien

Idag är det precis 15 år sedan den fruktansvärda massakern på civila i Novyje Aldy, Tjetjenien, där mer än 60 personer mördades av ryska soldater. Europadomstolen har fällt Ryssland i två fall rörande massakern, men ingen har ställts till svars för övergreppen, eftersom det enligt den ryska brottsutredningen inte gick att fastställa vilka enheter som gjort sig skyldiga till dem. Det finns dock trovärdiga uppgifter om vilka förband som medverkade, bland annat tack vare den sedermera mördade journalisten Anna Politkovskaja som intresserade sig för fallet. Mer om detta finns att läsa här.

Massakern i Novyje Aldy är en av de händelser som vi i Östgruppen uppmärksammade inom ramen för vår kampanj ”Tjetjenien väntar fortfarande på rättvisa”. Där fokuserade vi på den utbredda straffrihet som rådde och alltjämt råder för krigsförbrytelser i Tjetjenienkriget, och den rapport som vi publicerade i anslutning till kampanjen finns tillgänglig i PDF-version. Utöver de soldater och befäl som var direkt inblandade rör denna fråga också Rysslands president Vladimir Putin, som i egenskap av president samtidigt var militär överbefälhavare när dessa och många andra krigsförbrytelser begicks. Ett faktum som gör det befogat att pröva även hans rättsliga ansvar för övergreppen.

 

Putins misstänkta ansvar för brott mot folkrätten är med andra ord inte någon ny historia. Sorgligt nog har det inte hindrat demokratiskt sinnade regeringar i omvärlden att i olika sammanhang ta emot honom med öppna armar genom åren. Och Sverige är i det avseendet inget undantag. 2011 bjöds Putin till exempel till Sverige av Fredrik Reinfeldt, trots våra protester.