Rapport: Så tystas de kritiska rösterna

Idag lanseras Östgruppens nya rapport ”Så tystas de kritiska rösterna – en rapport om civilsamhällets ökade utsatthet globalt, i Ryssland och i Belarus.”

Rapportens slutsatser (som också presenteras i en debattartikel i dagens UNT) är oroväckande: Det civila samhället utsätts för ett allt hårdare tryck världen över. I land efter land inskränks de oberoende organisationernas möjligheter att verka fritt. Det sker ofta i tysthet, med hjälp av administrativa regleringar, allt för att undvika de svarta tidningsrubriker många av världens makthavare är rädda för. Östgruppens jämförande granskning visar att det rör sig om en tydlig, global trend.

Rapporten ger en aktuell bild av en utveckling som pågått i det tysta under hela 2000-talet. Några av de tekniker som används för att inskränka föreningarnas rättigheter presenteras med konkreta exempel från i första hand Ryssland och Belarus (Vitryssland).

Läs rapporten här:

Så tystas de kritiska rösterna pdf