Relationen mellan Ryssland och Belarus

Under många år har den ryska statsledningen utgjort ett viktigt stöd för den belarusiska (vitryska) regimen. Återkommande tvister om gaspriser och tullavgifter har emellanåt skapat fnurror på tråden, men i slutänden har president Lukasjenka ändå alltid kunnat räkna med politisk uppbackning från Kreml.

Är detta förhållande nu på väg att ändras definitivt? Under 2010 har konflikterna varit hetare än på länge, och tonläget mer uppskruvat. Ett nytt gasbråk i juni kunde förvisso läggas till handlingarna sedan Belarus motvilligt accepterat de ryska villkoren för en planerad tullunion, där också Kazakstan ingår. Men strax därpå kom ett riktigt bombnedslag:

Den 4 juli sände den ryska tevekanalen NTV nämligen en halvtimmeslång dokumentär med titeln Gudfarsan («Крестный батька»). I filmen skildras Lukasjenkas regim på ett väldigt negativt sätt. Mycket tid ägnas åt de oppositionella profiler som försvann för drygt tio år sedan, och som på goda grunder befaras ha mördats av regimen. Fängslandet av den förre presidentkandidaten Aljaksandr Kazulin tas upp liksom Lukasjenkas familjeförhållanden (som också skildras kritiskt). Dessutom presenteras uppgifter om det omfattande ekonomiska stöd som Ryssland i många år har gett till Belarus, ”utan att få något tillbaka”.

Gudfarsan har följts upp med Gudfarsan 2 och Gudfarsan 3, huvudsakligen på samma tema och med delvis samma innehåll.

Innehållsmässigt finns det just inget nytt att hämta i filmerna. Men det intressanta är att de överhuvudtaget gjorts och visas i Ryssland, där den statliga kontrollen över tevekanalerna i många avseenden är lika stark som i Belarus. NTV:s agerande är alltså utan tvekan sanktionerat (och med stor sannolikhet initierat) av Kreml. Men om man tidigare från ryskt håll har förhållit sig lojal med Lukasjenka och till exempel inte gett den belarusiska oppositionen något utrymme överhuvudtaget, så får regimkritiker nu plötsligt lägga ut texten och framföra sitt budskap på bästa sändningstid.

Lukasjenka själv försökte framstå som oberörd när han kommenterade filmerna (men de censurerades förstås bort på belarusiskt territorium, där NTV normalt går att se). För någon vecka sedan hämnades sedan den belarusiska tevekanalen ANT en aning genom att göra spe av Vladimir Putins nyligen genomförda PR-resa med bil i ryska Fjärran östern och Sibirien:

Men något har alltså uppenbarligen hänt i det officiella Rysslands attityd till Belarus. Detta framgick också tydligt i medierapporteringen om den belarusiske journalisten Aleh Bjabenins tragiska död (som jag berättade om här på bloggen igår). Medan den statliga belarusiska nyhetsbyrån BELTA endast publicerade en kort notis om Bjabenins död, och konstaterade att journalisten begått självmord, så gav flera ryska tevekanaler i sina nyhetssändningar stort utrymme åt händelsen, och lät många av dem som tvivlar på polisutredningens slutsatser komma till tals.

Vad vill då Kreml med Belarus? Frågan blir förstås särskilt aktuell och intressant med tanke på att det belarusiska presidentvalet närmar sig. Den senaste utvecklingen gör till exempel att det känns något mindre sannolikt att president Medvedev helhjärtat kommer att backa upp Lukasjenka efter ännu ett uppenbart fuskval (vid det senaste presidentvalet 2006 var Vladimir Putin snabb med att gratulera Lukasjenka till en ”rättvis valseger”).

Kommer Ryssland till och med att aktivt stödja någon av Lukasjenkas motkandidater? Eller kommer man bara att inta en neutral position (vilket skulle vara väldigt olikt Rysslands agerande i andra sammanhang)? Oavsett vilket är nog den belarusiska regimen betydligt mer nervös nu än den hade anledning att vara inför valet 2006.