Retroaktiva lagar i Belarus

Att oppositionspolitikern Anatol Ljabedzka häromdagen blev stoppad när han försökte resa ut ur Belarus (Vitryssland) har väckt nya farhågor om att regimen faktiskt har inrättat en svart lista över regimkritiker som man vill stänga in i landet.

Människorättsorganisationen Vjasnas vice ordförande Valjantsin Stefanovitj konstaterar i en kommentar att det inte finns någon laglig grund för att neka oppositionella utresemöjlighet. Men han påpekar också att det inte är helt ovanligt att den belarusiska regimen låter stifta nya lagar för att rättfärdiga domslut som redan utfärdats, i praktiken alltså en form av retroaktiv tillämpning av lagarna.

Ett aktuellt exempel rör Stefanovitjs kollega Ales Bjaljatski, som i november dömdes till ett långt fängelsestraff i en politiskt motiverad och farsartad rättegång. Formellt dömdes Bjaljatski för skattebrott, trots att försvaret tydligt kunde bevisa att han inte brutit mot några lagar. Under rättsprocessens gång skärptes flera av de aktuella lagarna för att de skulle stämma bättre överens med anklagelserna mot Bjaljatski.

I somras greps och dömdes också hundratals personer för att ha deltagit i så kallade tysta demonstrationer, där människor samlades på gator och torg utan att ropa slagord eller bära plakat med politiska budskap. De klappade händer eller stod helt enkelt stilla, något som inte stred mot lagen. Under hösten ändrades lagen även på detta område, bland annat blev det då förbjudet att göra ingenting om man gör detta ingenting tillsammans med andra, så kallad ”organiserad overksamhet”.

Den belarusiska åklagarmyndigheten har nyligen presenterat en synnerligen krystad motivering till varför man trots allt skulle kunna hindra regimkritiker från att resa ut ur landet, under förutsättning att de bedöms ha åsamkat staten eller privata intressenter politisk eller ekonomisk skada, alternativt fläckat Belarus anseende. Enligt den  skruvade logiken skulle då exempelvis en uppmaning till ekonomiska sanktioner kunna utgöra grund för åtal, om de sanktioner som sedan eventuellt införs innebär sådan skada. Och ett åtal kan i sin tur medföra utreseförbud.

Knappast något övertygande juridiskt resonemang, och knappast i enlighet med vedertagen internationell rättspraxis. Återstår att se om det istället stiftas en ny lag som är mer direkt kopplad till oppositionellas möjligheter att resa utomlands.