Riskfyllt att säga vad man tycker

Den tredje och sista kortfilmen i den serie som den internationella människorättsrörelsen FIDH:s – International Federation for Human Rights – producerat för att uppmärksamma situationen i Belarus (Vitryssland), mot bakgrund av pågående ishockey-VM i landet.