Rysslands sak är vår!

Rysslands sak är vår utvaldIdag presenterar vi i Östgruppen en ny debattskrift med titeln Rysslands sak är vår – svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland. I skriften argumenteras för att en positiv rysk demokratiutveckling inte bara är eftersträvansvärd i sig utan även ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse. Därmed kan Sveriges demokratistöd till Ryssland alltså spela en viktig roll för att främja svensk säkerhet.

Dessutom analyseras förutsättningarna för ett höjt demokratistöd, i förhållande till både det svenska biståndsregelverket och den ryska regimens alltmer repressiva lagstiftning. Slutsatsen blir att en kraftig höjning av demokratistödet till Ryssland vore såväl önskvärd som genomförbar, förutsatt att det finns tillräckligt med politiskt mod hos svenska beslutsfattare.

Den som vill beställa ett tryckt exemplar av skriften (för 40 kr + porto) kan göra det genom att kontakta info @ ostgruppen.se. Annars kan man också ladda ner den kostnadsfritt i PDF-format via följande länk: Rysslands sak är vår – svensk säkerhet och demokratistödet till Ryssland

Rysslands sak är vår lanseras alltså idag, fast vi tjuvstartade lite i samband med Bokmässan i Göteborg häromveckan. Ett av våra seminarier på Internationella torgets lilla scen handlade nämligen just om detta ämne. Det aktuella seminariet, där också Union to Unions kanslichef Kristina Henschen och journalisten och Rysslandskännaren Stig Fredrikson medverkade, filmades och finns att beskåda nedan.