Stopp för svensk vapenhandel med Belarus?

Som tidigare nämnts här på bloggen talar det mesta för att EU skärper sanktionerna mot den belarusiska (vitryska) regimen efter presidentvalet den 19 december. Häromdagen tog EU också ytterligare ett steg i den riktningen vid ett möte i Bryssel.

En av de åtgärder som föreslagits är att införa riktade sanktioner mot de belarusiska företag som kanaliserar landets export av krigsmateriel. Om förslaget blir verklighet kan det få intressanta konsekvenser också för Sverige, eftersom det svenska försvaret sedan lång tid tillbaka importerar lasersikten från Belarus.

Redan 2004 genomförde jag en granskning (inom ramen för mitt dåvarande arbete på Svenska Freds) av Sveriges vapenimport från Belarus under åren 1996-2003. Det visade sig att Sverige köpt vapen för 90 miljoner under den aktuella perioden. Samtidigt hade det totala svenska demokratistödet till Belarus uppgått till ungefär 60 miljoner.

Svenska staten pumpade alltså in mer pengar till regimen än till demokratifrämjande åtgärder. Vapenhandeln med Belarus har sedan fortgått, om än i mindre skala, och från regeringshåll har den försvarats med att inget embargo råder mot krigsmaterielimport från Belarus. En pinsamt formalistisk och ansvarslös attityd med tanke på svenska regeringars ofta uttalade engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.

Intressant i sammanhanget är att just vapenförsäljningen utgjort en av Lukasjenkaregimens viktigaste inkomstkällor genom åren. Förtjänsten har gått in i en speciell fond utanför statsbudgeten, under regimens kontroll och utan insyn för utomstående. Genom att exportera vapen till länder som Nordkorea, Iran, Irak, Sudan och Angola har mycket pengar tjänats in till denna fond. Dessutom har Belarus sannolikt fungerat som ombud för rysk vapenexport till ovan nämnda länder, då det ibland har varit för politiskt känsligt för Ryssland att öppet stå för sådana affärer.

Men kanske är det alltså så att klockan nu klämtar för Belarus vapenaffärer med Sverige och övriga EU-länder? Det vore i så fall inte en dag för tidigt.