Stubbs glasögon alltjämt rosa

Förtrycket i Belarus (Vitryssland) fortgår och de små kosmetiska förbättringar som gjordes för att blidka EU under hösten 2008 har inte följts upp av några väsentliga demokratiseringsreformer.

Men Finlands utrikesminister Alexander Stubb ser uppenbarligen fortfarande allt i rosenrött när han analyserar utvecklingen i Belarus. Häromdagen sade han så här på en presskonferens:

Vitryssland har gått framåt ett steg i taget, långsamt. Allt står inte väl till om man ser på de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten. Men riktningen är den rätta.

Alexander Stubbs återkommande stöduttalanden är mumma för den belarusiska regimen, som tacksamt kan utnyttja dem i propagandasyften. Hur Stubb får ihop det med sin egen försäkran om att ”de mänskliga rättigheterna är kärnan i vår utrikespolitik” (från samma presskonferens) är en gåta för mig. Förmodligen också för alla de belarusier som regelbundet faller offer för regimens människorättsbrott.

Alexander Stubb
Finlands utrikesminister Alexander Stubb