Svenskt näringsliv flirtar med Lukasjenka

Den 17 november 2009 konstaterade EU:s utrikesministrar i ett rådsbeslut att Belarus (Vitryssland) inte gjort några demokratiska framsteg under det senaste halvåret och att rådande sanktioner därför skulle gälla i ytterligare i ett år.

Två dagar senare träffade en av svenskt näringslivs främsta företrädare Erik Belfrage personligen president Lukasjenka för att diskutera affärssamarbeten mellan Sverige och Belarus. Inför statstelevisionens kameror sade han det som Lukasjenka helst av allt ville höra: ”Vi lägger oss inte i politik, utan bedriver handel”.

Belfrage besökte Belarus i egenskap av ordförande för Näringslivets internationella råd, NIR, en organisation som via Svenskt Näringsliv representerar 50 000 svenska företag, något som också underströks i tv-reportaget.

Erik Belfrages möte med Lukasjenka fick stor uppmärksamhet i belarusisk press, men noterades inte alls i svenska massmedier. Här finns ett textat inslag från en av de belarusiska nyhetssändningarna:

Mötet väcker onekligen vissa frågor: På vems initiativ arrangerades det? Vad var syftet? I vilken mån känner sig Svenskt Näringslivs 50 000 medlemmar tillfreds med att NIR diskuterar affärsrelationer direkt med diktatorn Lukasjenka? Och i vilken mån är Belfrages inställning – att blunda för människorättsövergreppen till förmån för ekonomisk vinning – representativ för aktörer inom det svenska näringslivet, det vill säga dem han säger sig företräda?

Östgruppen ifrågasätter starkt Belfrages agerande i ett pressmeddelande.