Sveriges regering blundar för belarusiskt förtryck

Idag följer Hans Rosén på DN.se upp sin granskning av Teliasoneras affärer i Belarus (Vitryssland). Sveriges regering och dess ansvariga statsråd Peter Norman visar sig inte ha någon som helst koll på den etiskt tveksamma verksamhet som det delvis statsägda Teliasonera ägnar sig åt. Och inte vill man ha någon koll heller. Regeringen förutsätter helt enkelt att Teliasonera sköter sig, och så var det inte mer med det.

Teliasonera lämpar i sin tur över allt ansvar på dotterbolaget Turkcell som man inte är majoritetsägare av. En ynklig inställning i sig. Till saken hör också att Teliasonera för ett tag sedan tilldömdes segern i ett tvistemål mot en annan av Turkcells ägare vilket kommer att innebära just en ägarmajoritet för Teliasonera när domslutet implementeras.

Dessutom äger finska staten en stor aktiepost i Teliasonera. Den svenska och finska staten äger därmed tillsammans mer än halva bolaget och bör därför kunna styra det som de vill.

Såvitt jag vet har Sveriges och Finlands regeringar en ganska likartad syn på situationen i Belarus. Frågan är om de också kan komma överens om att bedriva sitt gemensamma företag på ett etiskt tillfredsställande sätt?

DN