Telia Sonera vilse i pannkakan

Apropå den artikel som Telia Soneras vd Lars Nyberg idag skriver på DN Debatt:

Nej, Telia Sonera, ingen kräver att ni ensamma ska ta på er uppgiften att värna det fria ordet. Det vore förödande med tanke på hur lite ni tycks förstå om den kontext ni verkar inom i länder som Belarus (Vitryssland).

Vad vi kräver är att ni tar er del av ansvaret, och inte bistår den belarusiska regimen i dess förtryck mot oliktänkande. Lars Nyberg yrar om att det är stater som ska ”skydda rätten till det fria ordet” medan företagens uppgift är att ”respektera de mänskliga rättigheterna”. Det vore onekligen intressant att höra vad han då menar med att respektera de mänskliga rättigheterna, och på vilket sätt han anser att Telia Sonera gör det i Belarus.

På ett annat plan kan man också undra hur Lars Nyberg överhuvudtaget får ihop logiken i sitt resonemang, med tanke på att den svenska, finska och den belarusiska staten samtliga är delägare i det telekombolag som hjälper den belarusiska säkerhetstjänsten att bryta mot de mänskliga rättigheterna.

Telia Sonera lyfter i artikeln återigen fram det förvisso positiva initiativ som tagits tillsammans med andra telekombolag, i syfte att komma fram till en gemensam handlingsplan för att kunna hantera situationer som den i Belarus. Arbetet är enligt Nyberg ”ännu i sin linda”. Med tanke på Lars Nybergs passiva inställning lär det tyvärr inte komma så mycket längre om inte något av de andra telekombolagen, eller Telia Soneras ägare, är mer pådrivande.

Turkcells styrelseordförande Mehmet Emin Karamehmet i möte med Lukasjenka i april 2008

Något som emellertid inte är i sin linda är som bekant det belarusiska förtrycket. Det var det inte heller 2008 när Telia Sonera gick in på den belarusiska marknaden via Turkcell. I en artikel på SvD Brännpunkt skriver jag om hur bolagets verksamhet i Vitryssland var en smutsig historia redan från början. Det innebar gemensam drift av ett bolag tillsammans med regimen och med vitrysk regeringsrepresentation i bolagsstyrelsen. Det möjliggjordes genom förhandlingar mellan den skandalomsusade turkiske affärsmannen Mehmet Emin Karamehmet och president Lukasjenka, med misstänkt inslag av korruption. Hur kunde detta anses förenligt med de etiska riktlinjer som Telia Sonera så gärna framhåller?

I ett pressmeddelande uppmanar Östgruppen nu Telia Sonera att redovisa den bedömning som gjordes av förutsättningarna för att bedriva etisk acceptabel verksamhet i Belarus, det vill säga innan man gick in i landet. Förutom att förklara sig kring ovan nämnda omständigheter bör man meddela vilka slutsatser man drog när man studerade de vitryska lagar som man sedan hade för avsikt att följa? Tyckte man alltså att de möjliggjorde en verksamhet till stöd för de mänskliga rättigheterna?

Tisdagen den 24 april kl. 9-11 ordnar Östgruppen seminariet ”Tystade röster i media och på nätet”. En av de frågor som kommer att diskuteras är definitivt Telia Soneras agerande i Belarus. Medverkande är bland annat den belarusiska journalisten Natalja Radzina från nyhetssajten Chartyja 97, som har drabbats direkt av Telia Soneras verksamhet genom att få sin hemsida blockerad för Telias kunder. Läs mer om seminariet och övriga programpunkter i Östgruppens Belarusdagar här!

SRSVT, SvD, DN, SvD2, SVT2